To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
Mẫu đơn liên lạc

WAM Vietnam at Vietstock, Ho Chi Minh City

10/10/2022  | 
Promotion

In October, WAM Vietnam attends Vietstock, a show which has become Vietnam's Premier International Feed, Livestock & Meat Industry exhibition.

The event takes place at the Saigon Exhibition & Convention Centre (SECC) and gathers the main players in the sector.

As industry professionals, our experts from WAM Vietnam will be presenting equipment and machinery by CHIOR® and SEPCOM® such as SEPCOM® Solids-Liquid Screw Press Separators for handling cow manure, pig slurry and chicken muck, biogas fermentation residues and more, as well as Chopper Pumps and Agitators by CHIOR®.

Come and meet us at Stand A45 and find out more about the range of solutions we offer for this sector.

GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư