To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
Mẫu đơn liên lạc

Van quay - Bộ phận cung cấp chất liệu

Sản xuất dưới dạng công nghiệp hàng ngàn mỗi năm, Van Quay của WAMGROUP là điểm chuẩn công nghệ trong một lọt ngành nghề.
Van quay cấp liệu rơi  - RV - RVR
Van quay cấp liệu rơi - RV - RVR Thiết bị nạp chính xác
Van quay cấp liệu rơi  - RVC
Van quay cấp liệu rơi - RVC Nạp chính xác bột và dạng bột
Van quay cấp liệu thổi  - RVS
Van quay cấp liệu thổi - RVS Ý tưởng dành cho hệ thống chuyển bằng khí
GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư