To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
Mẫu đơn liên lạc

Hệ Thống Tiền Xử Lý Nước Thải Tích Hợp

Hệ thống tiền xử lý nước thải tích hợp của WAMGROUP kết hợp các chức năng như thu gom, tách rác, loại nước và ép rác, cũng như tách cát và tách dầu mỡ trong một thiết bị duy nhất.
WASTEMASTER MIT - Nhà máy dạng mô hình nhỏ xử lý nước thải
WASTEMASTER MIT - Nhà máy dạng mô hình nhỏ xử lý nước thải Có một quá trình xử lý được tích hợp trong một máy
WASTEMASTER TSF 2-3 - Trạm xử lý sơ bộ kết hợp TSF2/3 WASTEMASTER
WASTEMASTER TSF 2-3 - Trạm xử lý sơ bộ kết hợp TSF2/3 WASTEMASTER Tiền xử lý cơ học hoàn chỉnh trong một nhà máy đơn lẻ
WASTEMASTER DSF 2-3 - Bể lắng sạn cát có ống thông hơi
WASTEMASTER DSF 2-3 - Bể lắng sạn cát có ống thông hơi Nhà máy nhỏ gọn để xử lý nước thải
GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư