To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
Mẫu đơn liên lạc

Van xả

Một phạm vi rộng lớn Van Chuyển đổi WAMGROUP cung cấp một giải pháp cho từng sự cố của việc chuyển đổi luồng tài liệu trong băng tải và xử lý chất rắn
Van rẽ nhánh VAD cho dây chuyền dẫn liệu khí nén  - VAD
Van rẽ nhánh VAD cho dây chuyền dẫn liệu khí nén - VAD Tỷ lệ thực hiện – giá tuyệt vời
Van bướm rẽ nhánh - VAB
Van bướm rẽ nhánh - VAB Áp suất tối thiểu, tính hiệu quả cao
Van bướm rẽ nhánh  - DVA
Van bướm rẽ nhánh - DVA Lãng phí hiệu quả đối vói dạng bột hoặc hạt nhỏ
GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư