To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
Mẫu đơn liên lạc

Kết hợp ruy-băng

Như một phần phạm vi máy trộn MAP rộng lớn của họ, WAMGROUP cung cấp các mẫu hỗn hợp pha trộn ruy băng khác nhau mà hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu của các ngành khác nhau.
Single-Shaft Ribbon Blenders - WBR
Single-Shaft Ribbon Blenders - WBR Keeping mixtures homogeneous, the gentle way
Máy trộn mẻ băng ngang  - WBN
Máy trộn mẻ băng ngang - WBN Duy trì kết hợp đồng nhất
GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư