To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
Mẫu đơn liên lạc

Thiết bị cải tạo hỗn hợp dùng cho các nhà máy cụ thể

WAMGROUP đưa ra các giải pháp kỹ thuật cao cấp trong việc sản lọc tập trung vào yếu tố kinh tế, tính hiệu quả và kháng nước.
CONSEP CSP - Medium-high duty Aggregate Separation and Recovery System
CONSEP CSP - Medium-high duty Aggregate Separation and Recovery System Medium-High Duty – Self-cleaning - low energy consumption
CONSEP CSC - Heavy duty Aggregate Separation and Recovery System
CONSEP CSC - Heavy duty Aggregate Separation and Recovery System Heavy duty – fast truck mixers washing – aggregate recovery
CONSEP ZSB - Concrete Reclaimers
CONSEP ZSB - Concrete Reclaimers The best deal in concrete reclaiming solutions
GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư