To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
Mẫu đơn liên lạc

Kích hoạt

Bộ phận EXTRAC của WAMGROUP cung cấp một phạm vi lớn Đầu tư Bin được sản xuất dưới dạng công nghiệp với nhiều đặc tính cách tân khác nhau.
Phễu rung  - BA
Phễu rung - BA Hoàn toàn thích hợp nhu cầu của ngành này
Phễu rung thiết kế tiêu chuẩn thực phẩm - BAF
Phễu rung thiết kế tiêu chuẩn thực phẩm - BAF Xả liệu với “Dòng Khối Lượng” tối ưu, thiết kế và hoàn thiện vệ sinh, được chứng nhận EC 1935/2004
DUPLOCON - Airless Cement Flow System
DUPLOCON - Airless Cement Flow System Airless Innovative cement extraction system
Phễu rung  - BAS
Phễu rung - BAS Thiết kế mà bạn có thể dựa vào
GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư