To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
Mẫu đơn liên lạc

Thiết bị mở túi

WAMGROUP cung cấp các giải pháp khác nhau cho cả việc loại bỏ túi và mở túi tự động lẫn thủ công
Máy mở bao bằng tay  - RSM
Máy mở bao bằng tay - RSM Túi kiểm soát bụi
Máy mở bao tự động - RSA
Máy mở bao tự động - RSA Dễ tạo ra các túi rỗng
Máy ép bao thải  - COM
Máy ép bao thải - COM Đơn giản, đáng tin cậy, và bền
GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư