To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
Mẫu đơn liên lạc

Van bướm

Uy thế của WAMGROUP trong lĩnh vực công nghệ tương tác tìm thấy cụm từ chính yếu trong việc gửi Van Bướm của họ
Van bướm khung cố định VFP-VFPX - VFP-VFPX
Van bướm khung cố định VFP-VFPX - VFP-VFPX Lưu lượng tối ưu, không ô nhiễm, dễ xử lý, tuân thủ Chỉ thị EU 1935 / 2004
Van bướm  - VFS
Van bướm - VFS Hơn hai triệu đơn vị hoạt động trên toàn thế giới
Van bướm chặn silo  - VFF
Van bướm chặn silo - VFF Được sử dụng cho tất cả các loại nhà máy xử lý nguyên vật liệu xây dựng
Van cánh bướm  - VW
Van cánh bướm - VW Ngăn chặn dòng nguyên liệu hiệu quả và đáng tin cậy
GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư