To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers

Thiết bị lọc thông gió

Với phạm vi rộng lớn của thiết bị lọc thông gió xilô, WAMGROUP đã trở thành người dẫn đầu thị trường thế giới nhờ không ngừng cải cách kỹ thuật sản phẩm và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ lọc bụi 
 
WAMFLO Vibrated - Silo Venting Filters with Vibration Cleaning
WAMFLO Vibrated - Silo Venting Filters with Vibration Cleaning Easy Bin or Silo Venting Without Compressed Air
GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư