To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
Mẫu đơn liên lạc

Nạp ống bể

Sự thành thạo độc nhất của WAMGROUP về xử lý chất rắn đã được áp dụng trong việc phát triển một phạm vi tổng thể Ống thổi Nạp phù hợp phạm vi ứng dụng.
Hộp xếp chất tải kiểu ống lồng ZQ công suất lớn - ZQ
Hộp xếp chất tải kiểu ống lồng ZQ công suất lớn - ZQ Dung tích cao, không có bụi và nạp dự trữ
Hộp xếp chất tải lên tàu và chất đống  - ZX
Hộp xếp chất tải lên tàu và chất đống - ZX Tàu hiệu quả và nạp dự trữ đất khô và bùn
Hộp xếp cấp liệu xe bồn  - ZG
Hộp xếp cấp liệu xe bồn - ZG Nạp hiệu quả đất khô, bùn
Hộp xếp cấp liệu xe tải không mui  - ZH
Hộp xếp cấp liệu xe tải không mui - ZH Kiểm soát hiệu quả việc nạp đất khô, bùn
Hộp xếp cấp liệu xe bồn  - ZN
Hộp xếp cấp liệu xe bồn - ZN Nạp kinh tế đất khô, bùn
GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư