To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
Mẫu đơn liên lạc

Thiết bị kết hợp vữa

WAMGROUP là nhà sản xuất đầu tiên giới thiệu công nghệ polime SINT do trung tâm Group R&D phát triển dùng cho Thiết bị kết hợp Vữa WETMIX. Điều này đã dẫn đến hoạt động kinh tế và hiệu quả nhất toàn cầu.
WETMIX V05 - Máy trộn vữa
WETMIX V05 - Máy trộn vữa Công nghệ sản xuất và thiết giá trị thiết lập khuynh hướng
GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư