To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
Mẫu đơn liên lạc

SAVECO ™ Streaming Expo - Thiết bị & giải pháp xử lý nước thải Streaming Expo - Ấn bản Châu Á - Thái Bình Dươn

24/05/2021  | 
Promotion
SAVECO™ will be exhibiting its comprehensive range of equipment and solutions presented by experts from the SAVECO™ Divisions.
 
SAVECO™, a sub-brand of the global WAMGROUP®, provides state-of-the-art solutions through a comprehensive product range of machines and equipment for effluent lifting, screening and pre-treatment, sedimentation, lime dosing and sludge treatment in both municipal and industrial wastewater purification plants.
 
Under the SAVECO™ umbrella brand various WAMGROUP® product lines such as SPECO®, SAVI®, SEPCOM®, WAM®, MAP®, TOREX®, EXTRAC® and RONCUZZI® are marketed worldwide.

Event Schedule:
GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư