To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
Mẫu đơn liên lạc

SAVECO™ Streaming Expo

22/10/2020  | 
Promotion

We are pleased to inform you that our first Streaming Exhibition will take place on 3 December 2020 with a live chat from the WAMGROUP Technology Centre in Ponte Motta. 
 
From 10:00 A.M. CET (9:00 GMT) our experts will present our SAVECO™ product range for Municipal and Industrial Wastewater Treatment to online visitors.   
 
During the event you will have the opportunity to ask questions via a chatline answered by a team of specialists. 
 
Please don’t hesitate to register now at the link https://wamstream.wamgroup.com/.

GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư