To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
Mẫu đơn liên lạc

Máy trộn Trục đơn ngang loại

Máy trộn Trục đơn ngang loại Batch và liên tục do Bộ phận MAP của WAMGROUP đề nghì phản ánh chất lượng cao của các giải pháp định hướng từ bí quyết sản xuất sâu sắc trong công nghệ xử lý từ điều chỉnh cá nhân các thành phần máy móc tuân theo đúng sản phẩm kết hợp cũng như từ việc chọn lựa nguyên vật liệu cụ thể liên quan đến các công nghệ sản xuất.
Máy trộn liên tục đơn trục  - WAH
Máy trộn liên tục đơn trục - WAH Chất lượng kết hợp cố định
Máy trộn mẻ đơn trục  - WBH
Máy trộn mẻ đơn trục - WBH Kết hợp chất lượng cao được thừa nhận hàng nghìn lần
Máy trộn mẻ đơn trục WBHP / WBHT có cửa trút liệu Bomb-Bay  - WBHP - WBHT
Máy trộn mẻ đơn trục WBHP / WBHT có cửa trút liệu Bomb-Bay - WBHP - WBHT Tháo dỡ sản phẩm trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể
GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư