To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
Mẫu đơn liên lạc

Bộ chấn động cụ thể

Thành viên WAMGROUP, OLI cung cấp Thiết bị run động tần suất xao và bộ chuyển trong một số mẫu và tuỳ chọn dùng cho bê tông tươi tại công trường xây dựng.
Bộ biến tần và chuyển đổi điện áp CM - CM-Converters
Bộ biến tần và chuyển đổi điện áp CM - CM-Converters Cung cấp nguồn liên tục cho những biến động trùng hợp
Máy đầm rung sâu cao tần chạy điện  - VHN
Máy đầm rung sâu cao tần chạy điện - VHN Dành cho tất cả các loại xử lý bê tông
Máy đầm rung sâu cao tần chạy điện  - VHP
Máy đầm rung sâu cao tần chạy điện - VHP Lựa chọn ưa thích chuyên nghiệp
GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư