To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
  • Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
Mẫu đơn liên lạc

Bộ phân chia đinh vít

Bộ phân chia Đinh vít SEPCOM của WAMGROUP là giải pháp ý tưởng đối với các vấn để liên quan đến phân tách chất lỏng-chất rắn để phân liều trong các nhà máy biogas, dùng cho phân bốn trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, và chất thải trong một số ngành nghề.

Not specialized

Specialized

SEPCOM Bedding - Sàn - Máy tách ép chất rắn – lỏng trục vít
SEPCOM Bedding - Sàn - Máy tách ép chất rắn – lỏng trục vít Giải pháp hoàn hảo để giữ cho chuồng bò sạch sẽ và tạo sự thoải mái tối đa cho vật nuôi
GDPR Vào ngày 25/5/2018, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) mới đã có hiệu lực tại các quốc gia là thành viên EU. Hãy kiểm tra để biết chúng tôi đã điều chỉnh chính sách bảo mật như thế nào để phù hợp với lập pháp của châu Âu.

Trang web này sử dụng cookie, bao gồm các cookie của các bên thứ ba để nâng cao trải nghiệm của Quý vị và cung cấp dịch vụ phù hợp với sở thích của Quý vị. Bằng việc đóng banner này, cuộn trang này hoặc bấm vào bất kỳ thành phần nào của trang, người dùng bằng lòng với việc sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm hoặc tắt một số hoặc tất cả cookie, vui lòng đến mục:
Cookies và chính sách riêng tư